menu

Duurzaamheid

Bureau

verantwoordelijkheid

BDG Architecten voelt zich verantwoordelijk om een duurzame en leefbare wereld te creëren voor huidige en volgende generaties. We onderkennen dat het materiaal- en energiegebruik in de bouwsector een belasting is voor het milieu. Daarom streven we naar maximaal resultaat met een minimum aan energie, materiaal en installaties. We ontwikkelen ons in circulair bouwen, ontwerpen energiebesparend of –leverend en gebruiken zoveel mogelijk hernieuwbare, natuurlijke materialen.

passieve oplossingen

Onze ambitie is gebouwen te ontwerpen die zelfvoorzienend zijn. We willen gebouwen maken die op klimatologisch gebied zo slim in elkaar zitten, dat nog maar weinig gecorrigeerd hoeft te worden door installaties. We geloven in de werking van passieve bouwkundige oplossingen, zoals zonneluifels en groene daken. Deze zijn op zichzelf al energiezuinig en duurzaam, omdat ze geen techniek en energie nodig hebben. Daarbij leren we van de natuur (biomimicry). Want oplossingen ontwikkeld in de natuur zijn vaak ingenieus, duurzaam en spelen in op veranderende omstandigheden. 

duurzame kansen

We ontwerpen gebouwen met een lange levensduur: compacte gebouwen die goed aansluiten bij de gebruikers, passen in de omgeving en flexibel genoeg zijn om de veranderende wensen van de gebruiker op te vangen. De verbinding tussen gebouwen onderling, in een wijk of in een stad is van wezenlijk belang. De samenwerking met de omgeving biedt kansen voor uitwisseling van energiestromen, materiaal, kennis en diensten. Zo werkt de verwarming van Twente Milieu bijvoorbeeld op afval, houtsnippers van het naastgelegen milieustation, om de transportkosten van energie laag te houden.

circulaire themawaaier

Onze interne duurzaamheidsexpert legt onze ontwerpen langs de duurzaamheidsmeetlat. De BDG Circulaire Themawaaier attendeert ons op de maatregelen die we kunnen nemen op het gebied van biodiversiteit, mens, water, energie, mobiliteit en materiaal. Door bewust en kritisch deze circulaire thema’s volgens een stappenplan te integreren in onze ontwerpen, bouwen we samen met onze opdrachtgevers aan een vitale leefomgeving.