menu

Duurzaamheid

Bureau

Vanuit het bewustzijn dat architectuur niet op zichzelf staat, maar altijd ingrijpt in de omgeving houdt BDG Architecten zich bezig met duurzaamheid. Duurzaamheid begint voor ons altijd bij architectuur en niet bij de techniek. BDG ontwerpt gebouwen met een lange levensduur. Gebouwen die goed aansluiten bij de gebruikers, die zich zorgvuldig voegen in de omgeving en die toekomstige veranderingen in ruimtegebruik flexibel kunnen opvangen. Elk gebouw krijgt op den duur te maken met programmatische wijzigingen. Duurzame gebouwen zijn in staat deze behoefte op te vangen.

Onze architectuur is duurzaam door slimme keuzes. We ontwerpen veelal compacte gebouwen met een gunstige oriëntatie, zodat de opwarming in de zomer en energieverlies in de winter wordt beperkt. Ook in de organisatie van het gebouw denken we efficiënt. We creëren vaak ruimtelijke overmaat, die multifunctioneel te gebruiken is, binnen hetzelfde bouwbudget. Voor onze opdrachtgevers is dit een directe meerwaarde.

Duurzaam ontwerpen betekent ook dat BDG, indien mogelijk, bestaande gebouwen of constructies hergebruikt in plaats van nieuw te bouwen. Dragers van 

 

gebouwen gaan lang mee en kunnen meestal opnieuw ingezet worden. Vaak worden gebouwen gesloopt omdat ze functioneel en qua uitstraling niet meer voldoen, niet omdat ze technisch afgeschreven zijn.

Onze gebouwen kenmerken zich door zorgvuldige detaillering en onderhoudsarme materialen die tegen een stootje kunnen. We laten ons inspireren door regionale aspecten en geven daar een eigen interpretatie aan. We staan open voor innovatieve toepassingen en materialen die een minimale belasting hebben op het milieu.

Voor elke opgave is de ambitie en het budget anders. Samen bepalen we het gewenste niveau van duurzaamheid. In nauwe samenwerking met specialisten zoekt BDG naar het best passende technische systeem om de architectuur te ondersteunen. Voldoende daglicht, ruimte en frisse lucht zijn essentieel voor het welbevinden van gebruikers. Zo maken we mooie gebouwen met een lange levensduur, minimale milieubelasting en een prettige binnenklimaat. Dat is waar duurzaamheid voor BDG daadwerkelijk over gaat.