menu

Het Nieuwe Werken

Bureau

Met Het Nieuwe Werken als organisatiemodel zijn werkgevers en werknemers in toenemende mate op zoek naar flexibiliteit, efficiency, kostenbesparing en vrijheid. Kenmerkend is de opkomst van nieuwe communicatiemiddelen en ICT die zorgen dat Het Nieuwe Werken grotendeels tijd- en plaatsonafhankelijk wordt. Dat betekent echter niet dat de plaats om te werken er niet meer toe doet. Integendeel, de wijze waarop nieuwe kantoorruimten en werkomgevingen worden vormgegeven, is van cruciaal belang om Het Nieuwe Werken als middel te laten slagen. Samen met het gebruik maken van  technologie en de centrale positie van de mens als gebruiker vormt de werkomgeving namelijk één van de 3 pijlers van Het Nieuwe Werken. 

Vanuit een integrale benadering ontwikkelt BDG unieke werkomgevingen die zijn afgestemd op de wensen van de opdrachtgever. Vanuit onze ervaring weten wij namelijk dat de meest ideale werkomgeving er voor elke organisatie anders uitziet. BDG probeert daarbij comfortabele en prettige omgevingen te creëren met  plekken om elkaar te ontmoeten, in stilte te werken of samen te vergaderen. We betrekken opdrachtgevers en gebruikers intensief in ontwerpprocessen en zorgen er daarmee voor dat er draagvlak ontstaat voor het creëren van een werkomgeving waarin Het Nieuwe Werken mogelijk is.