menu
BDG Architecten geeft energie

BDG Architecten geeft energie

04.09.15

Vanuit de werf aan de Luchtvaartstraat vertrekken binnenkort dagelijks alle afval-, veeg- en onderhoudswagens die het stadsdeel schoon houden en de openbare ruimte beheren. Het functionele ontwerp geeft door de gelaagde opbouw en de transparantie uitdrukking aan het logistieke bedrijfsproces dat zich hier elke dag afspeelt. BDG heeft de stalling van de wagens een prominente plek gegeven achter een transparante voorgevel. Opvallend is het grote energiedak boven het gebouw. Met het dak van PV-panelen wordt voorzien in de dagelijkse bedrijfsmatige stroombehoefte.

In de werf worden de organisatieonderdelen Afvalinzameling, Handhaving en Beheer van het stadsdeel Zuid gehuisvest. De Gemeente Amsterdam heeft hoge ambities ten aanzien van de energieprestatie, duurzaamheid en de waterhuishouding, wat paste bij de visie van BDG op duurzaamheid.

Het compacte gebouw wordt gerealiseerd op de locatie van de oude werf. Deze nieuwbouw is uiterst duurzaam voor een werf, waarin stalling en kantoor worden gecombineerd. Daarnaast zal het gebouw de bedrijfsprocessen van de drie gebruikers op duurzame wijze faciliteren. De nieuwe gemeentewerf wordt een energieleverend gebouw: zowel de energie die voor het gebouw zelf nodig is als energie die nodig is om onder andere elektrische voertuigen op te laden, wordt door het gebouw opgewekt. Belangrijk hierin zijn de energiehuishouding (PV panelen en warmte/koude opslag techniek voor binnenklimaat en stroomverbruik) en het waterverbruik (onder andere voor reiniging van de voertuigen).

BDG steekt energie in het ontwerpen van duurzame architectuur. We maken mooie gebouwen met een lange levensduur, minimale milieubelasting en een prettige binnenklimaat. Dat is waar duurzaamheid voor BDG daadwerkelijk over gaat.

deel dit artikel