menu
FLITS - BDG zoekt de ruimte op

FLITS - BDG zoekt de ruimte op

16.07.20

We kijken terug op bijzondere maanden waarin we plots massaal thuis moesten blijven. Een periode met termen als ‘anderhalve metersamenleving’ en ‘het nieuwe normaal’… Eén ding is zeker: gewoon was en is het nog steeds niet. COVID-19 heeft een grote impact op onze samenleving en maakt naast andere maatschappelijke vraagstukken het belang van (openbare) ruimte heel zichtbaar. Ruimte om goed te wonen, te werken en te leren. Ruimte voor jezelf. Een bewoonster van een hanzehuis in het Zwolse project Kraanbolwerk vertelde ons hoe ze haar woning nog meer waardeerde tijdens de thuisblijfperiode. Door de speelse indeling over meerdere woonlagen had iedereen binnen het gezin een eigen plek én de ruimte om zich in rust even terug te trekken.

Gaan we als architecten nu standaard een werk-, leer of sportplek intekenen op de plattegronden van nieuwe woningen? Hoe mensen hun huis willen gebruiken laten we aan hen zelf. De juiste voorwaarden kunnen we wél scheppen. Want het is duidelijk hoe belangrijk een fijn thuis is dat meebeweegt met de behoeften en levensfase van bewoners. En daar kunnen we als ontwerpers het verschil maken. Zodat er niet alleen een oplossing komt voor het kwantitatieve woningtekort, maar ook voor het kwalitatieve gebrek aan passende huisvesting voor verschillende huishoudens en inkomensgroepen. Een thuis dat staat in een prettige, groene en klimaatbestendige leefomgeving. Met ruimte om te verblijven, te spelen en te recreëren. Met actuele woningbouwplannen in onder meer Amersfoort, Groningen, Meppel, Sneek, Zeist en Zwolle dragen we een steentje bij aan deze opgave.

Nu door de coronacrisis blijkt dat veel werkzaamheden prima vanuit huis lukken, hebben kantoren met name een toegevoegde waarde voor samenwerken, overleg, co-creatie en sociale binding. Architectuur kan dit faciliteren én stimuleren. Het recent opgeleverde bedrijfsgebouw van Hanzestrohm (voorheen Hemmink) is met een keur aan flexibele werk- en ontmoetingsplekken een inspirerende vertaling van de wensen van de medewerkers. Door de transparante gevel, open plattegronden en de verbindende informele tribunetrap, is zowel de interne samenhang als de relatie met buiten door het hele gebouw voelbaar.

Ook bij BDG zelf zijn we, rekening houdend met de onderlinge afstand, weer deels op het bureau aan het werk. Want alle techniek ten spijt, het kan de behoefte aan persoonlijk contact, fysiek samenwerken en elkaar inspireren niet volledig compenseren. Vol ideeën, mooie kansen en opdrachten voor stedenbouwkundige plannen, utilitaire projecten en onderwijsvoorzieningen gaan we optimistisch de tweede helft van het jaar tegemoet. Maar eerst maken we de komende weken wat ruimte voor onszelf. Die ruimte vullen de BDG’ers allemaal op een eigen manier in; op de racefiets ploeterend tegen die eeuwige tegenwind in de polder, zandkastelen bouwend aan de Noordzeekust, klussend in en om huis of zeilend op het water van de Friese meren.

Van maandag 27 juli tot en met vrijdag 7 augustus is ons bureau gesloten. Wij wensen je een prachtige zomer!

deel dit artikel