menu
Natuurinclusief Spinoza20First Daltonlyceum in Bajes Kwartier

Natuurinclusief Spinoza20First Daltonlyceum in Bajes Kwartier

01.10.19

Het Bajes Kwartier is in transitie naar Amsterdams meest duurzame en groene buurt voor wonen, werken en leren. Op de plek van de parkeergarage van de voormalige gevangenis ontwerpt BDG Architecten de bijna energieneutrale nieuwbouw (BENG) van het Spinoza20First Daltonlyceum met sporthal en jongerencentrum. Het ontwerp is onderdeel van het stedenbouwkundige masterplan van OMA.

minimale klimaatimpact

Het Bajes Kwartier wil de impact van de nieuwbouw op het klimaat tot nul reduceren. Van de oude gevangenis wordt 98% hergebruikt als grondstof voor de nieuwe wijk. Dit sluit goed aan op onze eigen visie op duurzaam en toekomstbestendig bouwen. De biocomposiete geveldelen zijn volledig circulair. Door toepassingen als een hoogwaardige thermische schil, lage temperatuur vloer-/ luchtverwarming, CO2-gestuurde ventilatie en PV-panelen is het ontwerp voor Spinoza20First bijzonder duurzaam (BENG).

nest- en verstopplekken

Het schoolplein van Spinoza20First komt op het natuurdak. Dat is niet alleen voor de leerlingen fijn. De beplanting draagt bij aan de biodiversiteit in het gebied én aan een goede waterhuishouding. Klimplanten voorzien zowel in voedsel als in nest- en verstopplekken voor mussen en insecten. Ook in de uitkragingen komen nestkasten en gleuven waar de gevleugelde buurtbewoners hun toevlucht kunnen zoeken.

Lees meer over Spinoza20First op onze projectenpagina.

deel dit artikel