menu
Octaaf Nijmegen: nieuw sociaal buurthart voor Neerbosch-Oost

Octaaf Nijmegen: nieuw sociaal buurthart voor Neerbosch-Oost

18.10.23

Als onderdeel van de revitalisering van het Nijmeegse Neerbosch-Oost heeft het team van Hegeman Bouwgroep, BDG Architecten en RRog stedenbouw en landschap het levensloopbestendige woningbouwplan De Octaaf ontwikkeld. Neerbosch-Oost is een gevarieerde naoorlogse wijk met een dorps karakter. Een plek waar bewoners echt verbintenis voelen met de buurt en waarde wordt gehecht aan diens eigenheid. Een wijk met potentie!

oorspronkelijke verblijfskwaliteit in nieuw jasje

Het vertrekpunt voor De Octaaf, met 37 betaalbare en middeldure koopappartementen, is ‘het geheugen van de plek’. De locatie van de voormalige basisschool en schoolplein, waar ouders en kinderen op een vanzelfsprekende manier samenkwamen, geven we nieuwe betekenis. De sociale verbinding van het groen is de aanzet voor een inclusief buurthart dat invulling geeft aan woonwensen van verschillende leeftijden. Een collectieve gelegenheid voor ontmoeting. Niet alleen in de groene buitenruimte, maar ook in de twee woongebouwen ontwerpen we uitnodigende plekken om een praatje te maken. Zoals de ‘huiskamer’ in de overmaat van de entrees.


wonen in het groen

De locatie van de twee woongebouwen ligt in het voorzieningengebied van Neerbosch-Oost. De kwaliteit van de bestaande groenstructuur wordt in ons plan verstrekt met een ‘waterplein’ en een ‘gaard. Uitgangspunt van het ontwerp van de gebouwen is een natuurlijke bescheiden uitstraling van twee blokken in het groen. Biobased materialen en opklimmende gevelbeplanting versterken deze relatie. De appartementen hebben met grote vensters rondom uitzicht op de beplanting en het water.    

sociale insteek

Het programma is een impuls voor de doorstroming: bewoners uit de buurt, zowel vanuit de sociale huur als een koopwoning, krijgen voorrang bij toewijzing van de nieuwe woningen. De levensloopbestendige appartementen zijn eveneens geschikt voor jongere, mindervalide mensen. Op deze manier bieden we een meer divers, inclusieve toevoeging voor de wijk én vergroten wij de sociale leefbaarheid en duurzaamheid van de buurt. Dit bereiken we ook door samenwerking met de bewoners. Want naast een stem in de keuze voor het winnende plan heeft de buurtcommissie ook een rol in de uitwerking van het ontwerp voor het groen en de binnentuin. Deze wordt na oplevering beheerd door de toekomstige bewoners, maar is toegankelijk voor iedereen. Octaaf vormt zo een opnieuw een natuurlijke plek voor ontmoeting.

deel dit artikel