menu
Overtuigende visie voor ISK Ter Apel

Overtuigende visie voor ISK Ter Apel

13.09.23

De internationale schakelklas (ISK) biedt onderwijs aan jongeren tussen 12 en 18 jaar die onder andere verblijven op azc’s in Ter Apel en Musselkanaal. Omdat het huidige gebouw qua capaciteit en kwaliteit niet meer voldoet, kiest het COA voor nieuwe huisvesting op de bestaande locatie. Met Pieters Bouwtechniek ontwikkelden we een visie voor een doelgroep specifiek gebouw waar ontmoeting en het leren van de taal op een vanzelfsprekende manier de ruimte krijgt. De beoordelingscommissie koos unaniem voor ons overtuigende plan.

leesbaar en veilig gebouw

Een gezonde en comfortabele omgeving is van groot belang om je goed te kunnen ontwikkelen, zeker wanneer je zoals de leerlingen van de ISK uit stressvolle en onveilige situaties komt. Een optimale balans aan prikkels, een gezond binnenklimaat en geborgenheid zijn dan ook belangrijke pijlers van onze ontwerpvisie. We kiezen voor een gebouwopzet waarin de jongeren intuïtief hun weg vinden. Ook als je de taal niet machtig bent is de ISK makkelijk leesbaar. Door lange zichtlijnen, kleurgebruik, de zichtbare positie van trappen en logische plekken voor toiletten. Dat we patronen die in andere landen en culturen veelvoudig terugkomen op een eigentijdse wijze in het interieur en de architectuur verwerken, wordt door de commissie zeer positief gewaardeerd. Dit maakt met de ruimte die we bieden voor bijvoorbeeld portretten van docenten en een grote landkaart, dat leerlingen de omgeving beter herkennen wat een veilig gevoel geeft.

anticiperen op verandering zonder grote aanpassingen

Ook flexibiliteit is een belangrijk thema, zodat het gebouw zonder grote aanpassingen kan meebewegen met de sterk fluctuerende leerlingaantallen. Hier anticiperen we onder andere op met ruimtes die door koppeling en flexibele meubels voor meerdere doeleinden inzetbaar zijn. Maar het meest verrasten we de commissie met de ‘tussenkamers’ waarmee lesruimten, zonder constructieve aanpassingen, zowel naar binnen als naar buiten kunnen groeien.

We kijken er naar uit om onze visie samen met het COA, de gebruikers, omwonenden en ontwerppartners Pieters Bouwtechniek, DGMR, Deerns en Vaecon uit te werken naar een toekomstbestendige onderwijsvoorziening waar een gevarieerde groep jongeren zich thuis voelt.

deel dit artikel