menu
Foto van Afvalverbrandingsinstallatie Twence  in Hengelo

Afvalverbrandingsinstallatie Twence

Hengelo

duurzame verbandingsinstallatie

Nederland kent een lange traditie van kleinschalig bouwen. Alles wordt steevast teruggebracht tot menselijke proporties. Zelfs grote bouwwerken moeten buigen onder het juk van kleinschaligheid. De grondgedachte van het ontwerp voor de afvalverbrandingsinstallatie in Hengelo uit 1996 was om het gebouw, dat van zichzelf al groot is, juist groots te houden.

Tegelijkertijd ontstond de gedachte dat de noodzakelijke bouwkundige bescherming van de verbrandingsinstallatie op zijn minst even spectaculair moest zijn als de installatie zelf. De metafoor voor de twee onafhankelijk van elkaar werkende verbrandingslijnen is een verteringsproces dat lijkt op dat van een mens of een dier. Met dit proces in het achterhoofd is het gebouw geïnspireerd op een insect, een metallieke groene mestkever met machinale trekken. Een kever die zich voedt met al het vuilnis en schoon rookgas uitscheidt.

In 2009 is de uitbreiding Triade, de derde verbrandingslijn, toegevoegd. De Triade is gebaseerd op het concept uit 1996, maar toch net anders ontworpen. De verschillende delen van het gebouw zijn enigszins van elkaar verschoven waardoor de snijvlakken zichtbaar worden.

opdrachtgever

Twence

realisatie

1996 en 2009