menu
Foto van Basisschool Het Open Venster in Rotterdam

Basisschool Het Open Venster

Rotterdam

In het hart van de wijk Lombardijen ontwerpen wij voor gemeente Rotterdam een flexibele en duurzame school met aandacht voor spel en beweging en een ‘open blik’ naar het naastgelegen Spinozapark. Het uitgangspunt voor het ontwerp voor ‘Het Open Venster’ is de bestaande kelderbak en fundering. Wij hebben met erg veel enthousiasme gewerkt aan de kansen die deze opgave biedt en benutten een deel van de kelderbak voor één van de speerpunten van Het Open Venster: een avontuurlijke beweegwereld als verlengstuk van de traditionele gymzaal.

bewegen, sporten en ontmoeten in het hart van de school

’Het recht om naar school te gaan in een gezonde leeromgeving’ inspireerde ons voor het ontwerp van de nieuwbouw. Sporten, bewegen en ontmoeten krijgen een prominente plaats in Het Open Venster, met als ankerpunt het centrale hart van de school. Een trap en glijbaan brengen je vanuit dit hart in de gymzaal én in de avontuurlijke beweegwereld met klimwanden, hobbelvloeren, lachspiegels, touwen en klautermeubels. Deze beweegwereld komt in de bestaande kelderbak en hebben we ontworpen als speelse en uitdagende ruimte om het beweegonderwijs op creatieve manier vorm te geven.

aansluiting op omgeving

De uitstraling van de gevel van de nieuwe school is een abstracte en eigentijdse vertaling van de kenmerkende bouwstijl van de (wederopbouw) architectuur van de omgeving. De plint is transparant en bestaat uit een reeks grote gaten die het programma van de school inzichtelijk maakt vanaf de straat. Hierdoor ontstaat een sterke relatie tussen binnen en buiten. 

veilig spelen

Een goede aansluiting van interieur en buitenruimte is essentieel voor een school waar bewegen en sport hoog in het vaandel staan. Vanuit de onderbouwlokalen en de peuterspeelzaal maken we een directe verbinding tussen de groepsruimten en het speelplein. Het peuterplein sluiten we door een groene heuvel op een natuurlijke manier af van de rest van het plein, zodat de kleinsten hier veilig kunnen spelen. Via een stoere tribunetrap kunnen de oudere kinderen ook buitenom naar hun lokalen. Het is een toffe plek voor buitenonderwijs en om in de pauzes te chillen.

circulair en flexibel

De nieuwbouw van Het Open Venster komt op de bestaande fundering en wordt gebouwd met gerecycled beton. De beplanting op het schooldak zorgt voor natuurlijke koeling en dient tegelijkertijd als regenwaterbuffer. Regenwater wordt ook opgevangen door infiltratiekratten onder het schoolplein. Zonnecollectoren zorgen voor stroom en warm water. Doordat we het gebouw ontwerpen met een kolommenstructuur, blijft de indeling in de toekomst flexibel. Ook houden we rekening met mogelijke uitbreiding, waardoor we de duurzaamheid van het gebouw maximaliseren.

de wijk is welkom

We geven de verdiepte gymzaal een eigen entree. Zo is de gymzaal - mede door de slimme opdeling in compartimenten - ook buiten schooltijden te gebruiken door bijvoorbeeld buurtbewoners.

opdrachtgever

gemeente Rotterdam

status

in ontwerp