menu
Foto van Dorpshuis en basisschool ‘t PuzzelsTuk  in Tuk

Dorpshuis en basisschool ‘t PuzzelsTuk

Tuk

Tuk, onderdeel van gemeente Steenwijkerland, kent een sterke sociale cohesie en veel eigen voorzieningen. De afgelopen jaren is met de bouw van verschillende uitbreidingswijken het inwonertal gegroeid. Het dorp heeft hierdoor behoefte aan een structurele locatie voor basisschool ‘t PuzzelsTuk evenals een grotere en flexibele ruimte voor het actieve verenigingsleven. In antwoord op deze vraag ontwikkelden wij een multifunctioneel centrum (mfc); een duurzame en gezonde onderwijsvoorziening voor de jongste Tukkers onder één nieuw dak met een dorpshuis als laagdrempelige ontmoetingsplek voor alle inwoners.

een gebouw waar iedereen zich prettig voelt

Samen met een afvaardiging van de verschillende gebruikers hebben we onze visie vertaald in een ontwerp met een optimaal welbevinden als uitgangspunt. Bij binnenkomst in de centrale ontmoetingsruimte ervaar je direct de hoogte van het pand én de grote hoeveelheid licht die via het noorden het gebouw vult. Met het transparante en vriendelijke gebouw sluiten we aan bij de schaal van het kind en die van het dorp. De groene bekapping gaat organisch op in de omgeving. De geschakelde en verspringende daken benadrukken de eigen entrees van de school en het dorpshuis. 

verbinding met buiten

Toekomstgerichte, flexibele ruimtes typeren de plattegrond van de school, want onderwijs is immers altijd in beweging. Daarbij houden we in ons ontwerp rekening met de groeiverwachting van ‘t PuzzelsTUK. De lokalen op de begane grond grenzen aan de veranda die binnen met het buitenplein verbindt. Naast de uitdagende speel- en ontdekplekken is dit landschappelijke plein een fijne plek om te leren in en van de natuur. Op de verdieping vormen de lokalen rondom het open leerplein het domein van de bovenbouw. Het aangrenzende balkon zorgt ook hier voor een relatie met buiten.

van huiskamer naar theaterzaal

De multifunctionele opzet herhalen we in de plattegrond van het dorpshuis, waardoor er meerdere activiteiten tegelijkertijd kunnen plaatsvinden. Tegen de centrale hal en de ‘huiskamer’ met keuken plaatsen we de zalen en het podium in elkaars verlengde. Zo zijn de ruimtes naar behoefte gemakkelijk te koppelen en kunnen ze zelfs transformeren naar één grote (theater)zaal voor ruim 100 personen.

realisatie

2022

opdrachtgever

gemeente Steenwijkerland