menu
Foto van Kindcentrum De Kroevendonk in Roosendaal

Kindcentrum De Kroevendonk

Roosendaal

Kindcentrum De Kroevendonk in Roosendaal is volop in ontwikkeling. Omdat het huidige gebouw niet past bij deze ontwikkelingen en bovendien te klein is, krijgt De Kroevendonk nieuwe duurzame huisvesting inclusief gymzaal. De Kroevendonk is een open kindcentrum waar alle kinderen welkom zijn. Dit inclusieve denken en handelen is sterk verankerd bij alle kernpartners; een basisschool, kinderdagverblijf, peutergroep en een specialistische opvang voor kinderen met een meervoudige beperking. Met elkaar ontwierpen we een duurzame en gezonde ontwikkelomgeving die het DNA van de verschillende gebruikers de ruimte biedt én een uitnodigende ontmoetingsplek wordt voor de wijk. Alle ruimtes in het kindcentrum zijn rolstoeltoegankelijk.

wel de lusten niet de lasten

Met een kruisvormige plattegrond hebben we de wensen van de gebruikers voor eigen domeinen met aansluitende (beschutte) buitenpleinen, een gemeenschappelijk centraal hart en een dakterras voor de medewerkers optimaal vertaald. De multifunctionele leerpleinen voegen zich makkelijk naar de diverse activiteiten en zijn eveneens verkeersruimte, zodat het kindcentrum geen gangen kent. We hebben de nieuwbouw ontworpen met veel aandacht voor het welbevinden van de kinderen en medewerkers. Het gebouw profiteert volop van daglicht, maar zonder de ‘zonlast’ door natuurlijke schaduw in en rond het gebouw. Ook wordt Kroevendonk een leesbaar kindcentrum. Ter ondersteuning van de oriëntatie voegen we grafische elementen zoals duidelijke pictogrammen toe en we besteden extra aandacht aan de tactiliteit per vertrek. Ofwel: hoe voelen de gebruikte materialen aan? In de wegkruipnissen kunnen de leerlingen zich rustig terugtrekken om te leren of te lezen.

positieve impuls naar de wijk

Bij Kroevendonk staat de zorg voor elkaar hoog in het vaandel en dit beperkt zich niet tot de visie op onderwijs en kinderopvang. Ook naar de buurt wil het kindcentrum een positieve impuls zijn. Dit betekent dat het gebouw en de buitenruimte beschikbaar zijn voor naschoolse activiteiten en gebruik door buurtbewoners. Met de aanleg van een tiny forest op de naastgelegen groenstrook is hiervoor een eerste stap gezet die wij doortrekken naar een ‘Kroevendonkpark’. Een activerende buitenruimte die aanzet tot beweging en met plek voor buitenonderwijs. 

vriendelijk kindcentrum met karakteristieke kroon

We hebben het gebouw zodanig op het kavel gepositioneerd dat er een rustige zone ontstaat richting de omliggende woningen. Met een warm, natuurlijk palet gebaseerd op de sfeer en kleur van de omgeving, halen we het landschap naar binnen. De stevige plint krijgt een karakteristieke ‘kroon’ van aluminium beplating met ribben. Het natuurinclusieve vegetatiedak versterkt de aansluiting op de omgeving. Daarnaast werkt het groendak isolerend, vermindert het de opwarming van het gebouw en biedt het een fijne plek voor bijen en vlinders. Immers: iedereen is welkom bij De Kroevendonk!

opdrachtgever

SPCO

realisatie

In uitvoer