menu
Foto van Kindcentrum Kolham in Kolham

Kindcentrum Kolham

Kolham

Met een creatieve en onderscheidende visie die goed aansluit bij de zienswijze van de eindgebruikers wonnen we de selectie van Kindcentrum Kolhalm in Midden-Groningen. We hebben de nieuwe voorziening aarbevingbestendig ontworpen. Dat geeft een project weliswaar extra complexiteit, maar maakt het ook uitdagender. Daarnaast is het gebouw toekomstproof toegerust op veranderende functies.

doorlopende leerlijn

Het nieuwe kindcentrum biedt onderdak aan OBS Oetkomst en Kids First COP met een peuterspeelzaal en kinder - en buitenschoolse opvang. Dit heeft een meerwaarde in de doorlopende leerlijn. Jonge kinderen zijn al vertrouwd met het gebouw en de mensen die er werken. Dat verkleint de overgang van peuter naar kleuter. Hoewel het kindcentrum verschillende doelgroepen huisvest, voelt het niet groot aan en blijft de sfeer huiselijk. In het midden plaatsen we twee houten ‘huisjes’; één voor de onderbouw met een speelzolder en één voor de bovenbouw met een podium, boekenhoek en stilte plek. De meubels scheiden het gemeenschappelijk hart en de leerpleinen voor de onder- en bovenbouw en geven ruimte aan functionele zaken als een keuken en garderobe.

leerbehoeften verschillen per kind

Het 3D-onderwijs van de Oetkomst gaat ervan uit dat kinderen verschillend zijn en dito leerbehoeften hebben. In ons ontwerp komt dit tot uiting in flexibele ruimten met diverse plekjes voor instructie en verwerken. Het open en transparantie gebouw stimuleert samenwerking en ontmoeting. Door de grote betrokkenheid bij het ontwerpproces leren de gebruikers elkaar en elkaars visie goed kennen. Al voor de ingebruikname van het nieuwe kindcentrum schept dit verbondenheid.

een toevoeging aan het groene dorpshart

Het kindcentrum komt tussen de tennisvereniging en het dorpshuis van Kolham in het groene hart van het dorp. Naast de onderwijsvisie zijn voor ons de omgevingsfactoren erg belangrijk. Het is essentieel dat kinderen veilig van en naar school kunnen en zowel ouders als omwonenden goed kunnen parkeren. Tegelijkertijd moet het gebouw iets toevoegen voor het gehele dorp, passen in de bestaande straat en het uitzicht voor omwonenden zoveel mogelijk behouden. Deze logistieke puzzel hebben we samen met alle betrokkenen opgelost.

verbindend groen speelplein

Het nieuwe kindcentrum, de tennisvereniging en het dorpshuis verbinden we door een natuurlijke schoolplein. We creëren er diverse verhoogde speeleilanden en een tribunetrap voor de viering van dorpsfestiviteiten. De kleinste gebruikers krijgen een eigen afgescheiden speelplein. We geven de logistiek een plek aan de randen zodat het plein vrij blijft van verkeer. De houten gevel van het kindcentrum past bij de natuurlijke omgeving en de krachtige groenstructuur van Kolham.

opdrachtgever

Gemeente Midden-Groningen

realisatie

2021