menu
Foto van Kindcentrum West in Delfzijl

Kindcentrum West

Delfzijl

Drie (fusie)scholen en een kinderopvang vormen samen het nieuwe Kindcentrum West. Een bestaand schoolgebouw nemen we integraal mee in ons ontwerp waar we 3700 m2 aardbevingsbestendige nieuwbouw en een natuurlijke buitenruimte aan toe voegen. De uitbreiding is in vorm en materialisatie afgestemd op het huidige gebouw waardoor het kindcentrum onmiskenbaar één geheel vormt.

toegankelijk gebouw dat verbindt

Door de samenwerking van onderwijs en kinderopvang ontstaat een doorlopende leerlijn voor kinderen van 0 tot 12 jaar binnen een sterke pedagogische omgeving. In ons ontwerp maken we een ruimtelijke vertaling van deze krachtige samenhang. Verdeeld over twee bouwlagen krijgt het kindcentrum een open plattegrond met een eenduidige structuur. De vier herkenbare domeinen van de scholen en kinderopvang plaatsen we rondom een licht centraal hart. Gemeenschappelijke, multifunctionele ruimten stimuleren en versterken de verbinding tussen gebruikers en activiteiten.

alle kinderen veilig op en naar school

Kindcentrum West wordt omringd door een natuurlijk buitenterrein vol uitdagende speelplekken voor alle leeftijden. Met terugliggende gevels creëren we beschutte hoekjes. De pleinen voor de onderbouw komen aan het gebouw voor een directe verbinding tussen binnen en buiten. De kinderopvang heeft een eigen, afgesloten plek. Zo kunnen de allerkleinsten beschut ‘tussen’ de grotere kinderen spelen. In het plan hebben we veel aandacht besteed aan een goede logistiek en verkeersveiligheid rondom het nieuwe kindcentrum. Aansluitend op de (bestaande) aanrijroutes creëren we drie plekken voor fietsparkeren. Afgescheiden van de paden voor fietsers en voetgangers is er naast het kindcentrum een vergroende parkeervoorziening voor auto’s. 

bevingsbestendig en energieneutraal

Het kindcentrum wordt aarbevingbestendig gebouwd. Daarom houden we de huidige en nieuwe constructie los van elkaar. We versterken de bestaande school en de nieuwbouw krijgt een heldere, regelmatige kolommenstructuur evenals een demontabele lichte gevel. Dit maakt het kindcentrum eveneens toekomstbestendig, want uitbreiding is hierdoor eenvoudig mogelijk. Ook wat betreft duurzaamheid heeft het energieneutrale kindcentrum z’n blik op de toekomst gericht. De schuine groene kappen van de bestaande school en de uitbreiding geven een uniforme natuurlijke uitstraling. Het groendak past goed in de omgeving, biedt plek aan vogels en insecten en is een buffer voor het regenwater. De daken voorzien we daarnaast van een pv-systeem voor duurzame energieopwekking en een zonnecollector voor warm water.

opdrachtgever

Gemeente Delfzijl

realisatie

In uitvoering

De sterke pedagogische omgeving hebben we ruimtelijk vertaald in een krachtig samenhangend ontwerp!