menu
Foto van MFA De Orchidee in Assen

MFA De Orchidee

Assen

verrassend ruimtelijk

Midden in een groene woonwijk wilde Gemeente Assen een multifunctioneel gebouw voor vijf verschillende gebruikers. Een ontmoetingsplek voor jong èn oud. In ons ontwerp hebben we basisscholen RKBS Vredeveldschool en CJBS de Regenboog, ASKA kinderopvang, peuterspeelzaal Peuterica en het Centrum voor Jeugd en Gezin ieder hun eigen domein gegeven. Het compacte gebouw stimuleert maximale synergie tussen de gebruikers, met behoud van hun eigen identiteit. En spaart ruimte uit voor een schoolplein waarop Natuurlijk Spelen centraal staat.

spelen met ruimtes

In het centrale hart benutten verschillende gebruikers de leskeuken, mediatheek, spreekkamers, het ‘wissellokaal’ en zelfs de werkkamer van de conciërge. Doordat bepaalde gebouwdelen opengesteld of afgesloten kunnen worden, zijn deze ruimtes ook geschikt voor avondgebruik. De leslokalen liggen rond het centrale hart en de leerpleinen. Ze hebben een glazen schuifdeur, zodat leerkrachten vanuit de klas zicht hebben op wat er gebeurt op het leerplein. Wanneer een leerkracht de leerlingen zelfstandig of in kleine groepjes wil laten werken, kan hij het leerplein als verlengstuk van het leslokaal gebruiken.

De afgeronde wc-units op de gang fungeren enerzijds als buffer tussen rustplekken en reuringruimtes en anderzijds scheiden ze de looproutes. De jassen hangen buiten het zicht in c-vormige nisjes, waardoor de leerpleinen er rustig en overzichtelijk uitzien.

Het kopstuk is de gymzaal op de eerste verdieping. Het dak van de sportzaal ‘steekt over’ boven de voorgevel, waardoor binnen de volleyballen hoog kunnen worden geserveerd, en het gebouw buiten een herkenbare entree heeft gekregen. We hebben de toevoerroosters voor ventilatie mee-ontworpen, als een speelse versiering op de gevel. De luchtgaatjes zijn volgens een patroon ontworpen die de verschillende gebruikers symboliseren. 

zitbankjes in ronde ramen

De organische vormen van het schoolgebouw, de verschillende metselwerkverbanden en kleuraccenten verwijzen naar de diversiteit in de wijk èn naar de diversiteit onder de gebruikers. Door die ronde vormen hebben sommige leslokalen ook ronde ramen. Dat geeft het gebouw niet alleen allure, maar levert ook gebruiksgemak op. Jacqueline van Ehmen, leerkracht van basisschool de Regenboog ervaart dat ook: “Door de ronde wanden en ramen in de klas, zitten we veel sneller in een kring. Ik wist niet dat een lokaal zoveel invloed kon hebben op de verbinding tussen de leerlingen en onze manier van lesgeven."

opdrachtgever

Gemeente Assen

realisatie

2016

Door de ronde wanden en ramen in de klas, zitten we veel sneller in een kring. Ik wist niet dat een lokaal zoveel invloed kon hebben op de verbinding tussen de leerlingen en onze manier van lesgeven.

Jacqueline van Ehmen, leerkracht basisschool de Regenboog