menu
Foto van Norbertus Gertrudis Lyceum in Roosendaal

Norbertus Gertrudis Lyceum

Roosendaal

Het Norbertus Gertrudis Lyceum is ontstaan na een samenvoeging van twee scholen. De eerste gebouwen van het lyceum stammen uit 1925 en hebben een monumentale status. Door de jaren heen is het schoolgebouw organisch gegroeid, waardoor de samenhang tussen de onderdelen mist en de looplijnen lang zijn. In verschillende sessies hebben we goed geluisterd naar de wensen van leerlingen, leerkrachten en ondersteunend personeel. Het lyceum heeft behoefte aan een effectief en no-nonsense onderwijsgebouw waarin het leren centraal staat en dat aansluit op haar onderwijsvisie. Een flexibel en multifunctioneel gebouw aanpasbaar aan de behoeften van de tijdgeest.

rust en harmonie

We kozen er voor alle toevoegingen zonder monumentale waarde te slopen. Achter de historische basis realiseren we de uitbreiding. De school kent straks verschillende sferen en plekken die aansluiten bij de vernieuwende en toekomstbestendig manier van lesgeven. We vervangen de smalle doodlopende gangen door een ruime doorlopende routing. Net als het oorspronkelijke deel, bouwen we de uitbreiding symmetrisch op, zodat het nieuwe en het bestaande gebouw elkaar versterken. De symmetrie en de nieuwe assenstructuur zorgen voor rust en harmonie in de plattegronden die we logisch hebben geordend op basis van de vijf domeinen van de school. Kleinschalig en ieder met een eigen herkenbare identiteit. Zo krijgt het bèta-domein een sterrenkoepel en een tuin voor veldwerk. Kunst van leerlingen binnen het cultuurdomein wordt niet alleen zichtbaar op verschillende plekken in de school, ook buiten creëren we hier letterlijk een podium voor op het nieuwe entreeplein. Dit plein versterkt de aansluiting met het groene karakter van de locatie en verbindt de school en de sporthallen met de sportvelden. Het sportgebouw is aangesloten op de aula en heeft een eigen entree zodat deze ook buiten schooltijd (door derden) te gebruiken is. Bij de inrichting van het plein en de opbouw van de gevel staat de symmetrische opzet eveneens centraal. Een stalen frame spiegelt op speelse wijze één van de twee monumentale bijgebouwen aan de rand van het terrein.

ornamenten gemaakt door leerlingen

De nieuwbouw en het historische deel vormen samen een spannend geheel en worden aan elkaar gekoppeld door een glazen tussenlid. Dit zorgt voor herkenbaarheid van beide onderdelen en veel daglicht in de binnenruimtes. De gevel van de uitbreiding is een hedendaagse vertaling van de symmetrische opbouw van het monument. Door leerlingen gemaakte ornamenten geven de gevel een herkenbaar en persoonlijk karakter. In de school verbinden loopbruggen in de centrale aula de oud- en nieuwbouw. De multifunctionele aula is een fijne plek om in de pauze of een tussenuur te vertoeven en is als theater dé centrale plek in de school voor optredens, presentaties, vergaderingen, ouderavonden en diploma-uitreikingen.

duurzame en frisse school

De gehele vernieuwde school krijgt een gezond binnenklimaat. In het ontwerp besteden we veel aandacht aan frisse lucht, daglicht, akoestiek en lage energielasten. Onder meer PV-panelen en hoogwaardige dak- en gevelisolatie dragen daarnaast bij aan de bijna energieneutraal (BENG) nieuwbouw. Door een deel van het bestaande gebouw binnen in de nieuwbouw te plaatsen is deze meteen goed geïsoleerd. De bestaande buitengevels worden straks binnengevels. Een paar eenvoudige ingrepen in het monumentale gebouw maken het geschikt voor hedendaagse onderwijs met behoud van de historische waarde.

Klik HIER voor een virtuele rondleiding door het ontwerp.

opdrachtgever

Ons Middelbaar Onderwijs (OMO)

realisatie

In ontwerp