menu
Foto van OBS De Weidevogel in Ransdorp (Amsterdam)

OBS De Weidevogel

Ransdorp (Amsterdam)

Ransdorp is een klein dorp in de landelijke omgeving van Amsterdam-Noord. Ter vervanging van de bouwkundig verouderde basisschool aan de Dorpsweg is BDG Architecten geselecteerd voor het ontwerp van een gezond en duurzaam nieuw gebouw. Naast OBS De Weidevogel biedt deze plek aan een gymzaal en voor- en naschoolse opvang. Ook dorpsverenigingen gaan buiten schooltijd gebruik maken van het gebouw.

nieuwe silhouet gaat op in karakteristieke dakenlandschap

De huidige school bestaat uit drie losse gebouwen. Voor de nieuwbouw kozen we voor vier hoofdvolumes van twee bouwlagen onder één kap. Tezamen vormen deze een silhouet dat opgaat in het kenmerkende dakenlandschap van Ransdorp dat de status van beschermd dorpsgezicht heeft. De delen verspringen in lengte ten opzichte van elkaar en verkleinen zo de schaal van de school naar de omliggende bebouwing. De positionering van de nieuwbouw aan de zuidkant van de kavel, creëert een nieuwe zichtlijn vanaf de Dorpsweg naar het achterliggende veenweide landschap.

eigentijdse referentie aan historisch karakter

In materiaal en kleur refereert het ontwerp aan de karakteristieke houten huizen in de streek. De typische witte boeidelen in de overgang van gevel naar dak hebben we in het nieuwe schoolgebouw op een eigentijdse manier geïntegreerd. De donkere pannen verwijzen naar het dak van de monumentale kerk en het raadhuis in het dorp. De zonnepanelen op de zuidwest georiënteerde dakvlakken vloeien hiermee op een vanzelfsprekende manier in het dak. De Weidevogel krijgt een optimaal binnenklimaat dat aansluit bij frisse scholen klasse B. De benodigde installaties zoals luchtbehandelingkasten komen inpandig onder de daken en zichtbare onderdelen als ventilatieroosters verwerken we in de gevel. Zo past de eigentijdse nieuwbouw naadloos in het historische karakter van Ransdorp.

successen etaleren

De verschillende volumes hebben we hiërarchisch vormgegeven. Het deel dat de hoofdentree, aula en half verdiepte gymzaal huisvest, krijgt met een grid van verticale houten staanders een afwijkende gevelstructuur. De aula in het hart van het gebouw verbindt alle ruimtes en functies op een overzichtelijke manier en is ook de plek waar de school met de ‘buitenwereld’ samenkomt. Hét podium om de successen van de leerlingen te vieren en te etaleren. Door slim dubbelgebruik is er voldoende ruimte voor presentaties, tentoonstellingen en toneel- en muziekuitvoeringen. Grote glazen ruiten op de hoek van de aula maken een sterke relatie met het groene schoolplein. Deze heeft als een soort dorpsplein een open karakter en is ook na schooltijd beschikbaar voor de Ransdorpers. Naast de hoofdentree zorgt een tweede entree voor een aparte en rustige routing voor de  onderbouw en de bovenbouw, zowel in de school als daarbuiten. Door de aparte entree kan de gymzaal na schooltijd zelfstandig gebruikt worden.

opdrachtgever

Stichting Openbaar Onderwijs Noord (Innoord)

status

in ontwerp

bestaande situatie

nieuwe situatie