menu
Foto van Schoolwoningen  in Berghem

Schoolwoningen

Berghem

flexibel ruimtegebruik

De Brede School in Berghem is bijzonder vanwege de mogelijkheid om in de toekomst de school eenvoudig te transformeren naar woningen. De school staat in De Piekenhof, een jonge wijk die momenteel een piek in het aantal schoolgaande kinderen kent.

leren en wonen in hetzelfde gebouw

De bestaande basisschool heeft niet genoeg plek om al deze kinderen onderwijs te geven, daarom hebben ze een dependance nodig. Wanneer deze kinderen straks naar het voortgezet onderwijs gaan, loopt het aantal leerlingen van de school waarschijnlijk terug. Daarom zijn, in plaats van een standaard dependance, zogenaamde ‘schoolwoningen’ nabij de school gebouwd. Een inventief concept, waarin flexibel ruimtegebruik een grote rol speelt en vooraf al goed is nagedacht over de toekomstige transformatie naar een woonfunctie.

De leslokalen zijn op de hoeken van het gebouw gepositioneerd. Speciaal voor de grote verwerkingsruimtes tussen de lokalen heeft BDG Architecten meubels ontworpen die niet alleen de ruimte onderverdelen. Maar ook werkplekken creëren met computers. Daarnaast nodigen ze de leerlingen uit om gewoon even te zitten en met elkaar te praten. De lokalen zijn onderling te koppelen en kunnen worden geopend naar de ruimte van andere groepen. Dit ondersteunt het coöperatief leren en ‘groepsoverstijgend’ onderwijs.

De schoolwoningen voegen zich subtiel in de stedenbouwkundige structuur van de wijk. Het oorsponkelijke bouwvlak hebben we enigszins vervormd, waardoor telkens een ander perspectief op het gebouw ontstaat. Dat maakt het wat interessanter en spannender. 

opdrachtgever

Gemeente Oss

realisatie

2008