menu
Foto van MFA Groene Borg in Westerbork
duurzaamheid

MFA Groene Borg

Westerbork

unieke zonwering

Het ontwerp van BDG Architecten heeft zich gericht op de synergie tussen de verschillende gebruikers, de landschappelijke setting van de locatie, een heldere organisatie van het programma en op duurzaamheid.

In het gebouw zijn twee basisscholen gehuisvest. In combinatie met een kinderdagverblijf, peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang, sporthal en een jeugdcentrum. Daarnaast maken verschillende verenigingen uit het dorp, waaronder het orkest, gebruik van het gebouw. De nieuwe accommodatie maakt het mogelijk dat deze verschillende gebruikers hun eigen plek hebben binnen het geheel. En het versterkt eenheid en synergie tussen de gebruikers.

samenspel met landschappelijke omgeving

De verschillende gebruikers komen samen in het centrale hart. Vanuit dit hart zijn vele doorzichten en ruimtelijke relaties die de gebruikers met elkaar verbindt.
De opzet en de gekozen materialen zorgen ervoor dat het gebouw een samenspel aangaat met haar omgeving. In de oksels van het gebouw zijn de speelpleinen gerealiseerd die hierdoor geborgenheid en herkenbaarheid krijgen. 

architectonisch ontworpen zonwering

Aan de gevel hebben we zonwering ontworpen, bestaande uit een lamellenscherm van verticale lamellen, in combinatie met kaders rond de kozijnen. De stand van de lamellen, de afstand van het scherm tot de gevel en de maat van de kaders zijn zo ontworpen dat de zon vanaf het voorjaar tot en met het najaar wordt geweerd. Terwijl deze in de winter juist binnenvalt.

De combinatie van deze architectonisch ontworpen elementen zorgt voor een optimale schaduwwerking en beperkt daarmee ongewenste opwarming van de lokalen in de zomer, terwijl het uitzicht op de bijzondere omgeving behouden blijft. En in de wintermaanden wordt de warmte van de zon juist  binnengelaten, zodat de kachel minder hoog hoeft te worden opgestookt. 

In de basis is het volume eenvoudig en helder. De verticale lamellen zonwering is niet alleen duurzaam, maar geven het gebouw ook een warme en landschappelijke uitstraling. Wat goed past in de dorpse omgeving.

 

opdrachtgever

Gemeente Midden Drenthe

realisatie

2015