menu
Foto van TalentStad Beroepscollege en praktijkonderwijs in Zwolle

TalentStad Beroepscollege en praktijkonderwijs

Zwolle

In opdracht van Landstede maakten wij een ontwerp voor de revitalisering van TalentStad. De school, stammend uit eind jaren 60 van de vorige eeuw, is vanwege de herkenbare wederopbouw architectuur door de gemeente Zwolle aangemerkt als gebouw met cultuurhistorische waarde.

revitalisering historisch gebouw

Het schoolgebouw was de laatste jaren in gebruik door het Beroepscollege (vmbo), maar Landstede wilde ook graag het praktijkonderwijs in hetzelfde pand onderbrengen. Om hiervoor ruimte te creëren, kozen we voor een grootschalige revitalisering van het historische gebouw waarbij we de indeling grondig en efficiënt hebben aangepast, een eigen entree voor het praktijkonderwijs realiseerden en het interieur een nieuwe uitstraling gaven. In het ontwerp hielden we rekening met de identiteit van de twee verschillende groepen leerlingen en schiepen we een duidelijk herkenbare en veilige onderwijsomgeving.

levendige, flexibele en lichte ruimten

Een veranderende onderwijsvisie gaf het Beroepscollege behoefte aan meer theorielokalen en kleinere praktijklokalen. Daarnaast vroeg de komst van het praktijkonderwijs om een eigen entree en een eigen aula. Door de overmaat in de bestaande praktijklokalen bood het gebouw genoeg oppervlakte om beide scholen in één gebouw te huisvesten.

daglicht door patio en atrium

De belangrijkste ingreep die wij hebben gedaan is het toevoegen van daglichttoetreding in het hart van het gebouw middels een patio en een atrium. Hierdoor konden we in het middengebied extra theorielokalen realiseren die voldoende daglicht krijgen. Met behoud van de cultuurhistorische gevel ontwierpen we levendige, flexibele en lichte ruimten waarin de leerlingen optimaal hun talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen. Door slimme schakeling van ruimten en de mogelijkheid voor dubbelgebruik, nodigen deze uit voor ontmoeting en samenwerking en hebben we de beperkte vierkante meters optimaal benut.

verduurzaamde school

Naast de nieuwe indeling verduurzaamden we het schoolgebouw door spouwisolatie, renovatieprofielen met dubbel glas, energiezuinige ledverlichting, PV-panelen en na-isolatie van het dak.  

opdrachtgever

Landstede Groep

realisatie

oplevering 2018