menu
Foto van Stadsdeelwerf Amsterdam-Zuid  in Amsterdam
BIM duurzaamheid

Stadsdeelwerf Amsterdam-Zuid 

Amsterdam

BDG Architecten heeft de nieuwbouw voor de Gemeentewerf van het Stadsdeel Zuid te Amsterdam ontworpen. Het compacte gebouw aan de Luchtvaartstraat is in opdracht van de Gemeente Amsterdam gerealiseerd op de locatie van de oude werf.

De nieuwe gemeentewerf is een energieleverend gebouw: zowel de energie die voor het gebouw zelf nodig is als een deel van de energie die nodig is om onder andere elektrische voertuigen op te laden, wordt door het gebouw opgewekt. Daartoe is er een grote overkapping met PV-cellen als integraal onderdeel in het ontwerp opgenomen. In de werf worden de volgende organisatieonderdelen van het stadsdeel Zuid gehuisvest: Afvalinzameling, Handhaving en Beheer.

De Gemeente Amsterdam heeft hoge ambities ten aanzien van de energieprestatie, duurzaamheid en de waterhuishouding. Het ontwerp voor de Gemeentewerf is duurzaam door zijn compactheid, het gebruik van recyclebare materialen, het efficiënt en duurzaam gebruik van water, en de toepassing van duurzame energie. 

Het functionele ontwerp geeft door de gelaagde opbouw en de transparantie uitdrukking aan het logistieke bedrijfsproces dat zich hier elke dag afspeelt: vanuit deze gemeentewerf wordt er zorg voor gedragen dat het stadsdeel schoon wordt gehouden en de openbare ruimte wordt beheert.

Ontwerp in samenwerking met Mulders van den Berk

opdrachtgever

Gemeente Amsterdam

realisatie

2015