menu
Foto van Woningen De Linie in Groningen

Woningen De Linie

Groningen

herinterpretatie van de Hollandse grachtengevel

Onder het motto ‘avontuurlijk wonen’ heeft BDG Architecten in de destijds nieuw ontworpen wijk De Linie in Groningen een woonblok gerealiseerd, bestaande uit twintig rijtjeswoningen, drie appartementen en elf vrijstaande villa’s. Bewoners hadden - binnen vastgestelde kaders - keuzevrijheid in de vormgeving van hun woning. Geen twee huizen zijn hetzelfde geworden. Gezamenlijk kunnen de woningen worden opgevat als een herinterpretatie van de Hollandse grachtengevel.

Op voorhand zijn standaardelementen met betrekking tot gevelkleurstelling, materiaalkeuze en detaillering bepaald. Daaruit hebben de bewoners keuzes gemaakt. Zo is een grote variatie in het straatbeeld ontstaan, terwijl het woonblok een duidelijk herkenbare eenheid is geworden.

In overeenstemming met het beoogde gevelbeeld, dat is afgeleid van het typisch Hollandse grachtenpand, is het type raam hoog en smal. Dit garandeert in de smalle straat een diepe lichtinval in de woning. 

De plattegronden van de woningen zijn ruim en praktisch ingedeeld. Bij alle woningtypen ligt de eetkamer aan de straatkant. Dit was een belangrijk uitgangspunt omdat de woningen hierdoor op de straat zijn gericht, wat de relatie met de openbare ruimte en de sociale veiligheid ten goede komt.

opdrachtgever

BEMOG Projectontwikkeling

realisatie

2006