menu
Foto van Woningen Ons Belang in Staphorst

Woningen Ons Belang

Staphorst

inbreiding op fabrieksterrein

Op en rond het terrein van de voormalige zuivelfabriek 'Ons Belang' heeft BDG Architecten een masterplan ontwikkeld voor de stedenbouwkundige inbreiding van ongeveer twintig woningen. Het masterplan omvat een combinatie van rij-woningen, twee-onder-één-kappers en vrijstaande woningen. De nieuwe invulling van het terrein is geënt op de kenmerkende dorpsstructuur van Staphorst en het oorspronkelijke fabrieksterrein. 

knipoog naar voormalige zuivelfabriek

In de eerste lijn is aan de Gemeenteweg een bouwvolume gebouwd dat refereert aan de zuivelfabriek. Op het achterliggende terrein is gekozen voor een opzet van woningen in de vorm van boerderijen en schuren die worden ontsloten door een steeg (ontsluitingsweg). De woningen staan niet in het midden van de percelen, waardoor diagonale zichtlijnen ontstaan. Zoals kenmerkend is voor Staphorst.

Het masterplan is stedenbouwkundig uitgewerkt en ook vertaald in een beeldkwaliteitsplan. Deze is gebaseerd op drie typologieën. Voor iedere typologie zijn de situering, hoofdvorm, gevel en detaillering omschreven. Op deze manier garandeert het beeldkwaliteitsplan dat de ambities uit het masterplan vertaald worden en er genoeg ontwerpvrijheid overblijft. Zo kan voldoende variatie ontstaan in het gebied.  

De vrijstaande woningen en twee-onder-één-kapwoningen kunnen door particulieren zelf worden ontwikkeld binnen de kaders die in het masterplan en beeldkwaliteitsplan zijn omschreven. Gemeente Staphorst heeft ons, na afronding van het masterplan en het beeldwaliteitsplan, aangesteld als supervisor over het gebied. 

opdrachtgever

Janssen de Jong Projectontwikkeling

realisatie

2011