menu
Foto van Woningen Werkerbrink  in Zwolle

Woningen Werkerbrink 

Zwolle

stijlvolle woningen

Centraal in Werkerbrink (in de wijk Stadshagen) ligt een groene zone 'De Brink', waar BDG Architecten een rijk en gevarieerd beeld aan woningen omheen heeft ontworpen: zowel rij-woningen in verschillende lengtes, als twee-onder-één kappers en patiowoningen. 

De woningen aan de randen zijn ontworpen als stevige, stoere huizen die refereren aan de bonkige, solide villa’s in een Zwolse jaren dertig wijk. Deze zijn opgebouwd uit een eenvoudige basis met een eenvoudige toevoeging of uitbouw. De woningen in Werkerbrink nemen deze kenmerken over en vormen zo per blok een solitair volume, die gezamenlijk rond de brink staan.

rijk en divers straatbeeld

De kenmerkende details van de jaren dertig stijl, zoals erkers, sterke gootdetails en steile kap, zijn opgenomen in het plan. De woningen hebben een scherpe gootlijn en de erkers zijn op twee manieren in het plan verwerkt. Deze zijn deels vastgelegd om een gevarieerd straatbeeld te geven en deels als optie meegenomen. Daardoor kunnen de bewoners zelf kiezen. Zo ontstaat een rijk en divers beeld. 

In het plan worden drie verschillende kleursorteringen metselwerk gebruikt, welke familie van elkaar zijn. De diverse rijen en tweekappers hebben elk een eigen kleursortering, waardoor de uitstraling als losse volumes wordt versterkt. Daardoor lijkt het niet versnipperd, maar is het samen één geheel.

patio's

De patiowoningen vormen een nieuwe type woningen rond de brink. Deze hebben het woonprogramma volledig op de begane grond, eventueel aangevuld met een opbouw op de verdieping. De private buitenruimte is binnen de woning opgenomen. Door deze organisatie zijn de woningen onder andere geschikt voor medioren en senioren.

Door de zorgvuldige positionering van de woningen en de afgeronde vormen ontstaat een mooie collectieve groene ruimte, waarmee de brink een echt park wordt. Dit park is van meerwaarde voor zowel de bewoners van de brink, als de omwonenden. 

opdrachtgever

Ontwikkelingscombinatie Stadshagen (OCS) | Deltawonen | Salverda

realisatie

2014