menu
Foto van Woongebouw Kop van Hoog in Zwolle

Woongebouw Kop van Hoog

Zwolle

Met Kop van Hoog, één van de laatste nieuwbouwprojecten binnen de herstructurering van de Zwolse wijk Kamperpoort, heeft BDG Architecten een stoer woongebouw ontworpen met een divers aanbod koop- en (sociale) huurwoningen. Op een prominente plek aan de gracht rond de Zwolse binnenstad creëerden we een kwalitatieve oplossing voor de groeiende vraag naar een stedelijke woonomgeving voor verschillende doel- en inkomensgroepen.

historische bebouwing in moderne vorm

Kop van Hoog staat in een hoek tussen de Hoogstraat, de Nachtegaalstraat en de Pannekoekendijk. Het ontwerp bestaat uit verschillende deelplannen die samen één geheel vormen en verwijzen naar de fabrieksgebouwen, pakhuizen en arbeiderswoningen die vroeger deze levendige stadswijk kenmerkten. De rijke gedetailleerde baksteenarchitectuur, het kleurgebruik en de verspringingen in de gevel maken het onderscheid tussen de ‘gebouwen’ zichtbaar.

kwaliteiten versterkt

We hebben goed gekeken hoe we met ons ontwerp de kwaliteiten van het openbaar gebied kunnen versterken. De ‘gebouwen’ aan de Hoogstraat sluiten aan op de oorspronkelijke kleinschaligheid van de voormalige uitvalsweg van het centrum van Zwolle naar Kampen. Het silhouet van de karakteristieke oude geveltjes brachten we in baksteen terug in de nieuwbouw. Aan de achterzijde grenst het woongebouw aan een pleintje met een oude monumentale boom. Vanuit hun woning hebben de bewoners hier prachtig zicht op. We hebben het woongebouw zo in zijn stedelijke omgeving kunnen inpassen dat alle woningen profiteren van veel daglicht.

markeringspunt aan de stadsgracht

Richting de Pannenkoekendijk worden de bouwdelen hoger met een meer industriële, pakhuisachtige sfeer. Met de woontoren sluiten we aan op de omliggende hoogbouw van woongebouwen en Pathe. De eigenzinnige toren heeft optisch twee torentjes als symbool voor de Kamperpoort. Een deel heeft een puntdak en het andere deel een platdak. Hier hebben we de penthouses in onder gebracht; zeer ruime appartementen met uitzicht aan drie zijdes, zelfs richting de IJssel. Dat uitzicht staat overigens centraal in het gehele ontwerp van de toren. Door de grote vensters - sommige ramen zijn zo hoog als een verdieping – kunnen de bewoners maximaal over Zwolle uitkijken. 

levendigheid aan de straat

De Kamperpoort is van oudsher een wijk waar ‘aan de straat’ geleefd wordt. Een wijk met een sterke sociale verbondenheid. Die connectie met elkaar en met de straat gaven wij in ons ontwerp een nadrukkelijke plek. We hebben verschillende studies verricht voor de opgave in relatie tot de compacte kavel en kozen voor een parkeeroplossing onder het gebouw. Hierdoor hebben we de aansluiting van de woningen op het maaiveld kunnen optimaliseren. Alle voordeuren, ook die van de begane grond van de woontoren, grenzen aan de straat. Die kenmerkende levendigheid versterkten we met een plint voor commerciële dienstverlening aan de gracht. We ontwierpen de 84 woningen rond een gemeenschappelijk binnenhof; een vanzelfsprekende plek voor ontmoeting en een praatje.

opdrachtgever

Nijhuis Bouw B.V.

realisatie

2020