menu
Foto van Woonhuis aan de dijk in Zwolle

Woonhuis aan de dijk

Zwolle

Om de IJssel meer ruimte te geven is ten westen van Zwolle het bestaande dijktracé ongeveer driehonderd meter landinwaarts verplaatst. Om dit mogelijk te maken zijn zes woningen gesloopt. De bewoners van deze woningen hebben de mogelijkheid gekregen om een nieuwe woning te bouwen aan de nieuwe dijk. BDG Architecten heeft voor één van deze woningen het ontwerp gemaakt.

Het ontwerp voor de woning is helder en eenduidig. De woning loopt parallel aan de nieuwe dijk. Zo kunnen de bewoners optimaal genieten van het uitzicht. De indeling binnen is open: alle voorzieningen, zoals de badkamer en de keuken, zijn in het midden van de woning opgenomen. Zo blijven de gevels vrij en wordt het uitzicht nergens door belemmerd. 

Aan de kant van de dijk is een ruime veranda gerealiseerd. De grote dakoverstekken zorgen voor beschutting van de veranda en doen dienst als zonwering.

opdrachtgever

particulier

opgeleverd

2013

publicaties

Trouw, 19 juni 2012